Mehmetçik Kut’ül Amare Dizinin Adı nereden Geliyor? Gerçek Tarihte Kut’ül Amare Nerededir


Güncelleme: 19 Ocak 2018 : 05:54
1

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisiyle tekrar gündeme gelen Kut’ül Amare zaferi hakkında tüm merak edilenleri araştırdık ve haberimizin devamında yer verdik. Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Batıya karşı kazandığı son büyük galibiyet olan Kut’ül Amare zaferi nedir? Kut’ül Amare ismi nereden geliyor? Neden Kut’ül Amare zaferi denilmiştir ve Kut’ül Amare nerede? İşte detaylar…


Mehmetçik Kut’ül Amare Osmancık Taburunun Hikayesi. Tarihte Osmancık Taburu


29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Dicle Nehri kıyısında Kut’ül Amare şehri yakınlarında  İngilizlere karşı kazandığı son zafer olan Kut’ül Amare kuşatması, ismini savaşın gerçekleştiği bölgeden almaktadır. Diğer bir ismi 1. Kut Muharebesidir. Kut’ül Amare zaferi ülkemizde 1952 yılına kadar Kut bayramı adıyla kutlanmaya devam etmiştir. İngiliz müttefiklerinin bölgeyi kuşatmasıyla başlayan muharebe Osmanlı ordusunun şehri kurtarması ve İngiliz askerlerini esir almasıyla son bulmuştur.

Kut’ül Amare bölgesi Bağdat’ın 170 km güneyinde kurulmuş küçük bir kasabadır. Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi’nin 350 km kuzeyinde yer almaktadır. Kasabanın savaş öncesinde son  yapılan nüfus sayımında toplam 6500 kişilik nüfusa sahip olduğu sayısal verilerle sabittir. Savaş başladıktan hemen sonra Osmanlı ordusunun kısa sürede bölgeyi ele geçirmesiyle sonlanmış ve Osmanlı ordusu İngiliz ve müttefiklerine ağır bir bozguna uğratmıştır.

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin başlamasıyla birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir zaferin tekrar gün yüzüne çıkması pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Mehmetçik Kut’ül Amare dizinin adı nereden geliyor? Gerçekte Kut’ül Amare nerede soruları gündemi oldukça meşgul etti.

General Charles Townshend komutasındaki İngiliz  Tümeni Bağdata ilerlemeye çalışırken 23 Kasım 1915’te Selmanı Pak Muharebesinde mağlup edilince  geri çekildi ve en yakın Kut kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Glotz Paşanın Bağdat’a gelişi ve Nurettin Bey birliklerinin ilerlemesi, yeni kurulan Osmanlı 6. ordu komutanlığına atanarak 5 Aralık’ta Bağdat’a varan Mareşal Von Der Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve Havalisi  Komutanı Miralay Nurettin Bey’in birlikleri 27 Aralık’ta Kut  kuşatmasını başlattı. Ve İngilizler ağır bir darbeyle mağlup edildi.  Gerçek bir kahramanlık destanı olan Kut’ül Amare zaferi sonucunda 13 bin İngiliz asker, 13 bin general ve 418 İngiliz Subayı esir alındı.

Halil Paşa, Kut’ül Amare zaferi sonrasında şu mesajı verdi:

“Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 3 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz”

 

Comments are closed.