Mehmetçik Kut’ül Amare Osmancık Taburunun Hikayesi. Tarihte Osmancık Taburu


Güncelleme: 18 Ocak 2018 : 22:08
2

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin başlamasıyla birlikte tarihin tozlu raflarında kalmış pek çok bilgi gün ışığına çıkmaya başladı. Süleyman Askeri, darülfünün talebesi Mehmet, unutulmaya yüz tutmuş Kut’ul Amare kuşatması ve özellikle savaşın kazanılmasında en büyük rolü oynayan Osmancık Taburu en çok merak uyandıran konulardan oldu. Mehmetçik Kut’ül Amare Osmancık Taburunun hikayesi ve tarihteki önemi hakkında her şey…


Mehmetçik Kut’ül Amare Final mi Yapacak? İzlendi mi? Tuttu mu?


Birinci  Dünya Savaşı başında Kocaeli ve Sakarya bölgesinden  gelen gönüllüler ile Rumeli ve Kafkasya’dan gelen gönüllüler arasından  özel birlikler kurulması fikri Enver Paşa tarafından ortaya atılmıştır. Fikir uygun görülünce her ordunun bir tabur oluşturması istenir. Taburlarda, kabiliyetli, cesur, korkusuz ve milli duyguları ağır basan askerler yer olacaktır. Ve özel olarak seçilecektir.

Her ordunun kurduğu bu özel birliklere bir isim verilmesi gerekiyordu. Taburlara verilecek ismin özel birliklerin ruhunu yansıtacak, tarihi, kültürel sembolik bir isim olması isteniyordu.

İttihat ve Terakki ile yakın temasta olan Ömer Seyfettin, Aka Gündüz ve Ziya Gökalp’in de aralarında yer aldığı rivayet edilen şair ve edebiyatçılara konuyla ilgili fikir almak için danışıldı. Ve yapılan ittifak sonucunda taburun ismi Osmancık olarak belirlendi.

Enver Paşa ve Süleyman Askeri Bey, Osmancık Taburlarından her ordu içinde birer tane kurulmasını emretti fakat savaş boyunca yalnızca iki adet tabur kurulabildi.

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde geçen Osmancık Taburu, Enver Paşa ve Süleyman Askeri bey önderliğinde kurulmuş ve tarihte büyük zaferlere imza atmış bir taburdur.

Mehmetçik Kut’ül Amare Osmancık Taburu 

Comments are closed.